Karnety:

Open Crossfit / Open Crossfit Student

Nasz najbardziej uniwersalny karnet upoważniający do udziału we wszystkich zajęciach w naszym klubie (poza grupą HES Athletes). Dodatkowo nieograniczony dostęp Open gym w godzinach otwarcia Boxa.

Open Gym / Open Gym Student

Karnet upoważniający do korzystania z całego dostępnego u nas sprzętu treningowego w godzinach otwarcia Boxa. W jego skład nie wchodzi udział w żadnych zajęciach

 

 

 

Open Crossfit

Open Crossfit Student

Open Gym

Open Gym Student

HES Athletes

Karnety Student są przeznaczone dla osób z aktualną legitymacją studencką.

O dodatkowe zniżki i aktualne promocje zapytaj na Recepcji.

Nie ma żadnej opłaty aktywacyjnej.

Członek Klubu w czasie trwania członkostwa ma prawo jednorazowo scedować je na inną osobę. Wiąże się to z kosztem zakupu nowej karty członkowskiej w kwocie 15 zł oraz podaniem danych osobowych tej osoby.

Zawieszenie

W czasie trwania umowy można jednorazowo zawiesić ją na czas maksymalnie 3 miesiące, zachowując przy tym status członka i gwarancję ceny. Koszt takiego zawieszenia wynosi 100 zł. Koszt miesięcznego zawieszenia wynosi 50 zł. Zawieszenie może być dokonane po wcześniejszym opłaceniu zaległych składek, jeżeli takowe istnieją.

Wypowiedzenie

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z 30- dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa może być wypowiedziana przez Członka Klubu w każdym momencie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej. Przy wypowiadaniu członkostwa, członek zobowiązany jest do zapłaty za cały okres wypowiedzenia plus za zaległe składki, jeżeli takie istnieją.