HES+

Filozofia

Metod i ćwiczeń jest milion, ale zasad niewiele.

Człowiek, który zrozumie zasady sam może wybierać metody.

Człowiek, który stosuje metody bez zasad prędzej czy później będzie miał kłopot.

HESTreZ SPORT

 

HESTreZ SPORT skierowany jest do zawodników o różnym poziomie przygotowania fizycznego, chcących poprawić swoją wszechstronną sprawność. Z założenia treningi te mają na celu ukierunkowanie na pracę u podstaw opartą na koncepcji trenerskiej HESTReZ SPORT i treningu STreZ System Treningu Zintegrowanego. Koncepcja ta łączy w sobie najważniejsze elementy z wybranych metod treningowych i zawiera naukę prawidłowych wzorców ruchowych z zakresu treningu funkcjonalnego, siłowego, treningu Crossfit, treningu wytrzymałościowego oraz treningu szybkościowego.
 
 

  • Stabilne i systematyczne podejście do treningu
  • Skupienie na fundemantalnych podstawach : mobilność, stabilizacja, trening core, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, rozgrzewka, plyometria, nauka wzorców ruchowych jako bazowych podstaw ćwiczeń siłowych, wytrzymałościowych i szybkościowych
  • Wypróbowane i przetestowane metody treningowe
  • Doświadczona kadra trenerska z ciągłą misją rozwoju swoich umiejętności
  • Nowoczesne programowanie cykli treningowych
 

  • Eliminacja ryzyka kontuzji
  • Edukacja zawodników
  • Podniesienie jakości kariery
  • Przedłużenie czasu kariery
  • Progres rezultatów i podniesienie jakości treningów bazowej dyscypliny zawodnika