HES+

Filozofia

Metod i ćwiczeń jest milion, ale zasad niewiele.

Człowiek, który zrozumie zasady sam może wybierać metody.

Człowiek, który stosuje metody bez zasad prędzej czy później będzie miał kłopot.

HESTreZ SPORT

 

HESTreZ SPORT skierowany jest do zawodników o różnym poziomie przygotowania fizycznego, chcących poprawić swoją wszechstronną sprawność. Z założenia treningi te mają na celu ukierunkowanie na pracę u podstaw opartą na koncepcji trenerskiej HESTReZ SPORT i treningu STreZ System Treningu Zintegrowanego. Koncepcja ta łączy w sobie najważniejsze elementy z wybranych metod treningowych i zawiera naukę prawidłowych wzorców ruchowych z zakresu treningu funkcjonalnego, siłowego, treningu Crossfit, treningu wytrzymałościowego oraz treningu szybkościowego.
 
 

 • Stabilne i systematyczne podejście do treningu
 • Skupienie na fundemantalnych podstawach : mobilność, stabilizacja, trening core, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, rozgrzewka, plyometria, nauka wzorców ruchowych jako bazowych podstaw ćwiczeń siłowych, wytrzymałościowych i szybkościowych
 • Wypróbowane i przetestowane metody treningowe
 • Doświadczona kadra trenerska z ciągłą misją rozwoju swoich umiejętności
 • Nowoczesne programowanie cykli treningowych
 

 • Eliminacja ryzyka kontuzji
 • Edukacja zawodników
 • Podniesienie jakości kariery
 • Przedłużenie czasu kariery
 • Progres rezultatów i podniesienie jakości treningów bazowej dyscypliny zawodnika
 
 
 

 

 

Co i w jaki sposób testujemy?

Filozofia naszego treningu oparta jest na wiedzy i szkoleniach z zakresu różnych szkół i metod treningowych. Czerpiemy wiedzę garściami z m.in. EXOS, CrossFit HQ, Treningu Funkcjonalnego, Trójboju Siłowego, YOGI. Następnie wdrażamy je w przygotowania naszych podopiecznych, aby rozwijali się optymalnie i wszechstronnie, niwelowali ryzyko kontuzji oraz oczywiście podnosili swój poziom sportowy.

Aby pokazać skuteczność rozwoju według konceptu Hes Academy wzbogaciliśmy się 
 o profesjonalny sprzęt, dzięki któremu w sposób bardzo wymierny jesteśmy w stanie określić progresje treningu.

Nasi trenerzy mają do dyspozycji:

•„Witty” Fotokomórki do pomiarów szybkości  

• „Optojump” do pomiarów „mocy wyskoku” 

•Tanita SC 330C – urządzenie do pomiaru składu ciała

Każdy trening/cykl treningowy można i powinno się zmierzyć, aby ocenić jego efekty oraz uzyskać informacje co do dalszych działań. Dajemy Państwu do dyspozycji kompleksowe narzędzie oceny poziomu sprawności sportowca, ograniczeń i kompensacji ruchowych w kontekście globalnych wzorców ruchowych oraz progresji treningowych. Zapraszamy wszystkie kluby, stowarzyszenia, ośrodki sportu oraz indywidualnych sportowców do przetestowania i monitorowania swoich postępów w treningu na profesjonalnym sprzęcie.

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI  

Proponowane testy:

 1. 5-10-15m – test przyśpieszenia liniowego na dystansie 30 metrów

Ze względu na specyfikę sportów drużynowych, gdzie jednorazowo pokonywane odległości rzadko przekraczają odcinek 20-30m, jest to podstawowy test szybkości i siły eksplozywnej atlety.

 • test obejmuje 2 próby w pięciominutowych odstępach (liczy się lepszy czas) • test wykonywany jest z martwego punktu (przynajmniej 2 sekundy zatrzymania w pozycji do startu) z dwóch (kończyny dolne), trzech (kończyny dolne plus jedna ręka na ziemi) bądź czterech (kończyny górne i dolne na ziemi) punktów podparcia • test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu ustawienia w pozycji startowej, jak również samej techniki akceleracjiprzyśpieszenia
 1. 5-10-5 shuttle – test zwinności i przyśpieszenia zmiennokierunkowego.

Ze względu na specyfikę sportów drużynowych, których głównym komponentem jest ruch  zmiennokierunkowy (przyśpieszenie, wyhamowanie, zmiana kierunku biegu), jest to podstawowy test zwrotności i zwinności danego atlety, sprawdzający dodatkowo komponenty techniczne samej zmiany kierunku biegu (open step, cut step).

 • test obejmuje 2 próby w pięciominutowych odstępach (liczy się lepszy czas), z których pierwsza wykonywana jest w kierunku startu do prawej strony, druga zaś w stronę przeciwną (lewą) • test wykonywany jest z martwego punktu (przynajmniej 2 sekundy zatrzymania w pozycji do startu) z pozycji atletycznej z jedną ręką dotykającą podłoża na linii leżącej pośrodku całego dystansu. Wybór ręki będzie determinował kierunek otwarcia w pierwszym kroku • test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu ustawienia w pozycji startowej (pozycja atletyczna), jak również samej techniki zmiany kierunki biegu i akceleracji
 1. (Opened skill drill) – test czasu reakcji danego zawodnika na bodźiec zewnętrzny z jednoczesną zmianą kierunku biegu.

Ze względu na specyfikę sportów drużynowych, czas reakcji na bodźce zewnętrzne (zmienne i niezależne od naszej woli) odgrywa jedną z pierwszoplanowych ról w przygotowaniu sportowca. Im szybsza reakcja na bodziec zewnętrzny (np. ustawienie ciała obrońcy) tym szybsza responsywność danego atlety (w omawianym przypadku np. zwód, lub podanie).

 • test obejmuje 2 próby w trzyminutowych odstępach (liczy się średnia ze wszystkich trzech prób) i wykonywany jest ze startu lotnego (10 m). Po przekroczeniu linii startu, atleta otrzyma sygnał świetlny (wspomniany już bodziec zewnętrzny), który będzie determinował dalszy kierunek biegu • test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego techniki zmiany kierunki biegu i akceleracji
 1. NCM (non countermovement jump test) – test mierzący jeden z podstawowych komponentów siłowych RFD (z ang. Rate of Force Development). Jest to prędkość z jaką nasze mięśnie wytwarzają maksymalną siłę (zaczynając od wartości zerowej). Poziom siły eksplozywnej pozwala określić stopień atletyzmu danego sportowca, jego szybkość i skoczność.

 • test obejmuje 2 próby w krótkich odstępach czasu (do max 60s), z możliwością dalszej kontynuacji gdy obserwujemy poprawę wyników – pod uwagę brany jest tylko najlepszy wynik

Skoki wykonywane są z martwego punktu, z rękoma na biodrach, w pozycji w której zgięcie w stawie kolanowym wynosi około 90 stopni (pozycja atletyczna). Zawodnik przed wyskokiem musi każdorazowo izometrycznie przytrzymać pozycję atletyczną przez 4 sekundy (co pozwoli „wygasić” energię powstałą przy fazie skurczu – ekscentryce ruchu) i następnie bez obniżenia środka ciężkości wyskoczyć jak najwyżej do góry – mierzymy tylko i wyłącznie ruch koncentryczny.

 • test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu ustawienia w pozycji startowej (pozycja atletyczna) i wykonania wyskoku
 1. CM (countermovement jump test) – test siły reaktywnej (efektywność z jaką nasze mięśnie używają cyklu skurcz-rozkurcz). Poziom siły eksplozywnej pozwala określić stopień atletyzmu danego sportowca, jego szybkość i skoczność.

 • test obejmuje 2 próby w krótkich odstępach czasu (do max 60s), z możliwością dalszej kontynuacji gdy obserwujemy poprawę wyników – pod uwagę brany jest tylko najlepszy wynik

Skoki wykonywane są w pełnym cyklu skurcz-rozkurcz, z rękoma na biodrach. Z pozycji wyprostowane następuje dynamiczne zejście w dół, a następnie jak najszybszy i najwyższy wyskok do góry. • test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu 
           przeprowadzenia testu

 1. DJ (depth jump test) – zeskok w głąb i odbicie w górę to progresja testu siły eksplozywnej pozwala określić stopień atletyzmu danego sportowca, jego szybkość i skoczność.

 • test obejmuje 2 próby w krótkich odstępach czasu (do max 60s), z możliwością dalszej kontynuacji gdy obserwujemy poprawę wyników – pod uwagę brany jest tylko najlepszy wynik

Skoki wykonywane są w pełnym cyklu skurcz-rozkurcz, z „uwolnionymi” rękoma. Z pozycji wyprostowanej stojąc na stopniu (30-50cm) następuje zeskok/ zsunięcie się w dół, a następnie jak najszybszy i najwyższy wyskok do góry. • test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu
           przeprowadzenia testu

 1. Pomiary składu ciała-oparte na bioelektrycznej impedancji, analiza dostarcza:

 • Waga całkowita • Masa tkanki tłuszczowej w % • Masa tkanki mięśniowej w kg • Całkowita
 1. MCS (movment compensation screen) – test oceny ograniczeń i kompensacji globalnych wzorców ruchowych:

 • pozwala zidentyfikować tzw. „słabe ogniwa” naszego ciała • pozwala określić stopień ryzyka odniesienia kontuzji • dane/wyniki testu umożliwiają wprowadzenie działań prewencyjnych i naprawczych – ćwiczeń korekcyjnych

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółową ofertą i zakresem testów zapraszamy: Łukasz Piwkowski HES Academy  Tel. 880 833 780 e-mail lukasz.hesacademy@gmail.com Cennik: Pojedynczy test:

 1. 5-10-15 test – 50 PLN/os. 2. 5-10-5 Shuttle test – 50 PLN 3. Opened skill drill test – 50 PLN 4. NCM Jump test – 50 PLN 5. CM Jump test – 50 PLN 6. Depth Jump test- 50 PLN 7. Pomiar składu ciała – 50 PLN 8. MCS test – 50 PLN

Combo test (zawiera wszystkie testy) – 300 PLN/os. Testy drużyny „Combo”  – 200 PLN/os. Testy drużyny „4MIX” ( 4 wybrane testy) – 120 PLN/os. Wypożyczenie sprzętu (Foto kom./OptoJump/Tanita/Koordynator) – 2000 PLN